Griffin Group S.A.

Nasza nazwa wywodzi się od Gryfa, mitycznego symbolu, który stał się znakiem Pomorza Zachodniego, z którego wywodzi się firma.
Historia Griffin Group sięga 1991 roku, kiedy powołana do życia została w Szczecinie spółka IMS-Griffin, zajmująca się na początku sprzedażą sprzętu dla branży morskiej.

W roku 2003 powstał oddział w Warszawie a firma rozszerzyła swoją działalność na branżę wojskową, stając się szybko jednym z liderów w zaopatrywaniu polskiej armii oraz służb mundurowych w najnowocześniejszy i sprawdzony sprzęt.

W listopadzie 2007 roku centrala firmy została przeniesiona do Warszawy, gdzie zajmuje ona biura w nowoczesnym biurowcu Focus.

Dziś firma zajmuje także dwa nowoczesne, autonomiczne budynki w Gdyni i w Szczecinie, których architektura nawiązuje do morskich korzeni spółki.
W związku z rozwojem, nabytym doświadczeniem, kompetencjami i nowymi potrzebami naszych klientów, w 2017 roku firma IMS-Griffin przekształciła się w Griffin Group S.A.

Dziś skupia ona siedem niezależnych spółek zatrudniających ponad 200 pracowników.

Kontakt:
Griffin Group S.A.
00-609 Warszawa
Al. Armii Ludowej 26
Tel. +48225796600
Faks +48225796601
Email: warszawa@griffin-defence.pl

biuro w Szczecinie
ul. Dębogórska 20
71-717 Szczecin
Tel. +48 91 4623712
Faks +48 91 3508322
Email: szczecin@griffin.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xll Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000673712, NIP: 9552424027
Kapitał zakładowy: 100.000 zł wpłacony w całości w gotówce

więcej informacji